Aardwarmte

Van Grinsven grondboringen en bronbemaling is al enkele jaren bekend met de term aardwarmte. Aardwarmte is een duurzaam product, waar wij dagelijks mee bezig zijn en tot één van onze hoofdwerkzaamheden behoord.

Gesloten systeem

Wij bieden uw het totaal plaatje van boren tot aan het instaleren. Door het boren van bronnen en het installeren van een warmtepomp kan men energie halen uit de bodem en gedurende de seizoenen uw voorzien van koude en warmte voorzieningen. In de winter wordt de warmte uit de bodem onttrokken in de zomer kan men middel door koelen de bodem weer laden. Zo heb je bij een koude winter voldoende warmte in uw gebouw en bij een warme zomer een aangename tempratuur in uw gebouw.

Mogelijkheden:

 • Het boren en instaleren van de bodemwarmte wisselaar tot en met de verdeler.
 • Boren van gesloten systemen tot 250 meter –Maaiveld.
 • Deskundig advies bij regelgeving en vergunningen.
 • Energie besparing, afhankelijk van het gekozen systeem.
 • Verwarmen en koelen in één systeem, met een constante binnen temperatuur.
 • Wij zijn officieel gecertificeerd en geregistreerd als erkend grondboorbedrijf conform de BRL SIKB 2100, protocol 2101: Mechanisch boren.

Open bronsysteem

Een open bron bestaat uit een onttrekkingbron en een retourbron. Een open bronsysteem is een systeem waarbij water wordt opgepompt, warmte of koude wordt ontrokken. En vervolgens via de retourbron terug gevoerd naar het zelfde watervoerend pakket.

Wie bieden uw het totaal plaatje van ontwerp tot aan installatie.

Voor het gebruik van een goed open bronsysteem zijn onder andere van belang:

 • Geologische bodemopbouw.
 • Voldoende afstand tussen onttrekking bron - en retourbron .
 • De grondwaterstroming en grondwaterkwaliteit.

De boringen worden uitgevoerd door middel van een moderne spoelboor methode in combinatie met een boorgat meting. Aan de hand van de boorgat meting en de grondbemonstering kunnen we bepalen in welke bodemlaag we de filter afstellen.

De complete installatie van boren, instaleren van pompen met pompput behuizing, terreinleiding, instaleren van de installatie in technische ruimte met besturingsysteem behoren tot onze activiteiten. Door middels van sectiegewijs schoonpompen, zal de kans op een verstopping in de put afnemen en de levensduur verlengen. Alle aanwezige fijne deeltjes/ vuil deeltjes rondom de bron worden verwijderd.

Sectiegewijs schoonpompen

Het schoonpompen van de bron wordt door middels van een onderwaterpomp uitgevoerd. Tussen de bovenkant en onderkant van de onderwaterpomp zitten 2 rubber flappen om zo per sectie van ongeveer 1 meter het water te ontrekken uit het filter gedeelte. Dit gebeurt door verticale slagen te maken in het filter gedeelte. De vieze deeltjes die nog aanwezig zullen zijn in het grondwater door het boren, zullen op deze manier worden los gemaakt en verwijderd worden. Hierdoor zal de capaciteit van de bron verbeteren

 • Capaciteitsmetingen: Na het schoonpompen van een bron voeren we een capaciteitsmeting uit. Hiermee wordt de capaciteit/afpomping van de bron bepaald.
 • Intermitterend pompen: Een onderwaterpomp wordt afgehangen in de bron, door middel van een tijdklok wordt de onderwater pomp in en- uit geschakeld. Het zand en slib gehalte zal hierdoor afnemen in de bron.