Deepwell bemaling

Ons bedrijf beheerst diverse systemen van bronbemaling. Bronbemaling is een proces waarbij de grondwaterstand tijdelijk wordt verlaagd, zodat men altijd in het droge kan werken. Dit kan nodig zijn voor kelderbouw, aanleg van riolering of andere leidingen, waterbouwkundige werken en projectontwikkeling.

Deepwell bemaling

Dit zijn geboorde bronnen, waarmee we het grondwater kunnen verlagen en spanning onder storende lagen kunnen weg nemen, zodat de kans op het open barsten van de bodem wordt weg genomen. De boordiameter is afhankelijk van de filterdiameter die wordt geplaatst. In de filter wordt een onderwaterpomp geplaatst die het grondwater oppompt. Het grondwater wordt afgevoerd door afvoerleiding naar het lozingspunt.

Voordeel:

  • In een keer het grondwaterpeil verlagen, zonder de bemaling trapsgewijs uit te voeren.
  • Als er Weinig ruimte is om filters of drainage te plaatsen.