Horizontale bemaling

Ons bedrijf beheerst diverse systemen van bronbemaling. Bronbemaling is een proces waarbij de grondwaterstand tijdelijk wordt verlaagd, zodat men altijd in het droge kan werken. Dit kan nodig zijn voor kelderbouw, aanleg van riolering of andere leidingen, waterbouwkundige werken en projectontwikkeling.

Horizontale bemaling

Horizontale bemaling is een systeem, waarbij het grondwater via een drainage wordt opgepompt. Horizontale bemaling wordt veelal gebruikt bij het droogleggen van sleuven voor riolering of het droogleggen van bouwputten. (stallenbouw, kelders of andere ondergrondse bouwprojecten). De drainage wordt laser gestuurd gelegd door een ketting drainmachine en kunnen op de gewenste diepte worden gelegd tussen 1.5 en 5.5 meter diepte. Middels door een trechter kunnen we ook zand aanvullen bij slecht doorlatende lagen, hierdoor wordt de grondwater toevoer naar de drainage bevorderd. De drainage wordt door een blinde buis boven maaiveld aangesloten op een bemalingspomp of stromingsregelaars.

Voordelen Drainage:

  • Een lager debiet
  • Minder obstakels op de bouwplaats