Van Grinsven Aardwarmte

Opslag van thermische energie (KWO) maakt het mogelijk om, gedurende de seizoenen, in vraag en aanbod van warmte en koude te voorzien. Ook zijn we gespecialiseerd in het boren van verschillende soorten bronnen. Lees meer..

Van Grinsven Bronbemaling

Wanneer past men bronbemaling toe? Als men onder de grondwaterstand werkzaamheden wil verrichten. Door het toepassen van een vorm van bronbemaling is het mogelijk de grondwaterstand tijdelijk te verlagen waardoor deze werkzaamheden verricht kunnen worden. Lees meer..