Regelgeving

Heeft u hulp of advies nodig bij het opstellen of melden van de vergunning dan staan wij altijd voor u klaar. Bij het onttrekken van grondwater kan de klant vergunnings- meldingplechtig zijn. Dit omdat je het onttrokken grondwater niet zo maar mag en kan lozen op riool of oppervlaktewater, dit dient altijd gemeld te worden bij waterschap en de gemeente.

Links naar het desbetreffend waterschap:

In welk waterschap woont u??
http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/

Waterschap Aa en Maas
http://www.aaenmaas.nl//@166809/watervergunning/
Meldingsformulier: Meldingsformulier met Link toevoegen

Waterschap rivierenland
http://www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen/@166510/bronnering_en/
Meldingsformulier: Meldingsformulier met Link toevoegen

Waterschap Peel en maasvallei
http://www.wpm.nl/digitaal_loket/@167466/pagina/?mode=4
Meldingsformulier: Meldingsformulier met Link toevoegen

Waterschap Brabantse delta
http://www.brabantsedelta.nl/regels/watervergunning/vergunningaanvraag
Meldingsformulier: Meldingsformulier met Link toevoegen

Waterschap de Dommel
http://www.dommel.nl/algemene_onderdelen/zoeken/@229007/lozen_grondwater/
Meldingsformulier: Meldingsformulier met Link toevoegen