Retourbemaling

Ons bedrijf beheerst diverse systemen van bronbemaling. Bronbemaling is een proces waarbij de grondwaterstand tijdelijk wordt verlaagd, zodat men altijd in het droge kan werken. Dit kan nodig zijn voor kelderbouw, aanleg van riolering of andere leidingen, waterbouwkundige werken en projectontwikkeling.

Retour bemaling

Het opgepompte bemalingswater wordt terug geïnjecteerd in de bodem in het zelfde watervoerende pakket. Een retour bemaling kan nodig zijn omdat:

  • Grondwater op peil wordt gehouden, zodat er geen gewas schade kan optreden.
  • De provincie het noodzakelijk acht het water terug te injecteren
  • Er geen lozingspunt in de buurt is
  • Zetting in de bodem te voorkomen