Verticale bemaling

Ons bedrijf beheerst diverse systemen van bronbemaling. Bronbemaling is een proces waarbij de grondwaterstand tijdelijk wordt verlaagd, zodat men altijd in het droge kan werken. Dit kan nodig zijn voor kelderbouw, aanleg van riolering of andere leidingen, waterbouwkundige werken en projectontwikkeling.

Verticale bemaling

Verticale bemaling is een van onze manieren om te bemalen. Door middel van verticale filters in de grond te plaatsen en aan een ringleiding te koppelen. Deze ringleiding wordt door een bemalingspomp onder vacuüm gehouden. Wij hebben een ruim aanbod in elektrische en dieselpompen, de pompen variëren in debiet van 30 t/m 90 m3 uur. Wij hanteren vacuüm bemaling en zwaartekracht bemaling. De filters kunnen bij beide technieken zowel handmatig als machinaal geplaatst worden.

Vacuüm bemaling: Deze techniek wordt toegepast in zandige bodems, het filter gedeelte dient in een zandig pakket te worden geplaatst. De filter stelling hangt af van de ontgravingsdiepte.

Zwaartekracht bemaling: Zwaartekrachtfilters worden toegepast in bodems waarin meerdere storende lagen voorkomen . Het grondwater stroomt middels door zwaartekracht naar filters toe, de filter is over een lengte van 1-9 meter geperforeerd. Door middel van een inhanger in de filter wordt het water omhoog getrokken.