Dé specialist in diverse systemen van bronbemaling

Waarbij we de grondstand tijdelijk verlagen, zodat men in het droge kan werken. Dit wordt toegepast bij kelderbouw, aanleg van riolering of andere werkzaamheden, waterbouwkundige werken en projectontwikkeling.

 

Dé specialist in diverse systemen van bronbemaling

 

Waarbij we de grondstand tijdelijk verlagen, zodat men in het droge kan werken. 

 

Dit wordt toegepast bij kelderbouw, aanleg van riolering of andere leidingen, waterbouwkundige werken en projectontwikkeling.

 

Laat ons jouw zorgen wegpompen

Ontdek de expertises van bronbemaling bij Van Grinsven!

 

Verticale bemaling

Verticale bemaling is een van onze manieren om te bemalen. Door middel van verticale filters in de grond te plaatsen en aan een ringleiding te koppelen. Deze ringleiding wordt door een bemalingspomp onder vacuüm gehouden. 

 

Wij hebben een ruim aanbod in elektrische en dieselpompen, de pompen variëren in debiet van 30 t/m 90 m³ uur. Wij hanteren vacuüm bemaling en zwaartekracht bemaling.

Laat ons jouw zorgen wegpompen

 

Ontdek de expertises van bronbemaling bij Van Grinsven!

 

Verticale bemaling

 

Verticale bemaling is een van onze manieren om te bemalen. Door middel van verticale filters in de grond te plaatsen en aan een ringleiding te koppelen. Deze ringleiding wordt door een bemalingspomp onder vacuüm gehouden. 

 

Wij hebben een ruim aanbod in elektrische en dieselpompen, de pompen variëren in debiet van 30 t/m 90 m³ uur. Wij hanteren vacuüm bemaling en zwaartekracht bemaling.

 

Horizontale bemaling

Horizontale bemaling is een systeem, waarbij het grondwater via een drainage wordt opgepompt. Horizontale bemaling wordt veelal gebruikt bij het droogleggen van sleuven voor riolering of het droogleggen van bouwputten. 

 

De drainage wordt laser gestuurd gelegd door een ketting drainmachine en kunnen op de gewenste diepte worden gelegd tussen 1.5 en 5.5 meter diepte. Door een trechter kunnen we ook zand aanvullen bij slecht doorlatende lagen, hierdoor wordt de grondwater toevoer naar de drainage bevorderd.

Horizontale bemaling

 

Horizontale bemaling is een systeem, waarbij het grondwater via een drainage wordt opgepompt. Horizontale bemaling wordt veelal gebruikt bij het droogleggen van sleuven voor riolering of het droogleggen van bouwputten. 

 

De drainage wordt laser gestuurd gelegd door een ketting drainmachine en kunnen op de gewenste diepte worden gelegd tussen 1.5 en 5.5 meter diepte. 

 

Door een trechter kunnen we ook zand aanvullen bij slecht doorlatende lagen, hierdoor wordt de grondwater toevoer naar de drainage bevorderd.

 

Retour bemaling

Het opgepompte bemalingswater wordt terug geïnjecteerd in de bodem in hetzelfde watervoerende pakket. Een retour bemaling kan nodig zijn omdat:

 

- Grondwater op peil wordt gehouden, zodat er geen gewas schade kan optreden.

- De provincie het noodzakelijk acht het water terug te injecteren.

- Er geen lozingspunt in de buurt is.

- Zetting in de bodem te voorkomen.

Retour bemaling

 

Het opgepompte bemalingswater wordt terug geïnjecteerd in de bodem in hetzelfde watervoerende pakket. Een retour bemaling kan nodig zijn omdat:

 

- Grondwater op peil wordt gehouden, zodat er geen gewas schade kan optreden.

- De provincie het noodzakelijk acht het water terug te injecteren.

- Er geen lozingspunt in de buurt is.

- Zetting in de bodem te voorkomen.

 

Deepwell bemaling

Dit zijn geboorde bronnen, waarmee we het grondwater kunnen verlagen en spanning onder storende lagen kunnen weg nemen, zodat de kans op het open barsten van de bodem wordt weg genomen. 

 

De boordiameter is afhankelijk van de filterdiameter die wordt geplaatst. In de filter wordt een onderwaterpomp geplaatst die het grondwater oppompt. Het grondwater wordt afgevoerd door afvoerleiding naar het lozingspunt.

 

Deepwell bemaling

 

Dit zijn geboorde bronnen, waarmee we het grondwater kunnen verlagen en spanning onder storende lagen kunnen weg nemen, zodat de kans op het open barsten van de bodem wordt weg genomen. 

 

De boordiameter is afhankelijk van de filterdiameter die wordt geplaatst. In de filter wordt een onderwaterpomp geplaatst die het grondwater oppompt. Het grondwater wordt afgevoerd door afvoerleiding naar het lozingspunt.

 

Het water verdwijnt waar Van Grinsven verschijnt

Het water verdwijnt waar Van Grinsven verschijnt

Heb je vragen over het proces van bronbemaling of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

 

Heb je vragen over het proces van bronbemaling of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?